Maxim Gorky

Maxim Gorky

Maxim Gorky (28/3/1868 – 18/6/1936) là nhà văn người Nga thường viết về trường phái hiện thực xã hội trong văn chương. Ông cũng là nhà hoạt động chính trị người Nga.