Đoàn Minh Phượng

Đoàn Minh Phượng

Đoàn Minh Phượng là nữ nhà văn đoạt giải Hội nhà văn VN 2007 với tiểu thuyết “Và khi tro bụi”. Văn của Đoàn Minh Phượng nhẹ nhàng mà sâu sắc, trong sáng và có chút yếu tố của thiền.