Anita Amirrezvani

Anita Amirrezvani

Anita Amirrezvani là người Tehran, Iran, tác giả của tiểu thuyết “Máu của Hoa” nổi tiếng khắp thế giới được xuất bản với hơn 25 ngôn ngữ khác nhau. Bà sinh năm 1961 và hiện vẫn dạy học.