Antônio Torres

Antônio Torres

Antônio Torres sinh năm 1940, là nhà văn người Brazil. Ông đã xuất bản tới nay được 17 quyển sách. Các tác phẩm của Antônio Torres được chuyển sang nhiều thứ tiếng, trong đó có Việt Nam.