Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân- Thanh Tử

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả: Thanh Tử

Thể loại: Đô thị, Dị Giới, Truyện ma

Cốt Truyện: Diệp Thiếu Dương là một thần dân của Mao Sơn Tróc Quỷ đã một mình tiến vào đô thị có đủ mọi thể loại từ người thường đến tất cả các loại yêu mà quỷ quái. Và với Mao Sơn Thần Thuật y tự tin đánh lui tất cả.