Võ Đạo Tông Sư- Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

Võ Đạo Tông Sư

Tác giả:Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

Thể loại: Huyền Ảo

Cốt Truyện: Trong Thế Giới Võ Đạo Tông Sư, võ học được mô tả rõ ràng hơn bao giờ hết, không còn là những truyền thuyết mà sự kế thừa phát triển kết hợp cùng kiến thức khoa học kỹ thuật thi đấu đối kháng. Từ đó hòa nhập vào xã hội sinh ra đủ loại võ đạo, giải đấu, và sự cạnh tranh liên tục, khốc liệt.