Nguyên Huyết Thần Tọa- Duyên Phận

Nguyên Huyết Thần Tọa

Tác giả: Duyên Phận

Thể loại: Huyền Ảo

Cốt Truyện: Tô Trầm với mong muốn dùng hết sức lực cống hiến cho một lý tưởng là khai sáng cho nhân tộc một thứ gì đó hoàn toàn mới trong tương lai nhưng trong lúc tao ngộ đã vô tình làm cho mình bị mất đi đôi mắt. Nhưng hắn vẫn cố gắng không lui vì con đường phía trước