Thần Đạo Đan Tôn

Thần Đạo Đan Tôn

Tác giả: Cô Đơn Địa Phi

Thể loại: Tiên hiệp

Cốt Truyện: Truyện kể về thiếu niên Lăng Hàn với những ký ức về Công pháp “Bất Diệt Thiên Kinh”, thiếu niên này kiếp trước là một Đan Đế vang danh thiên hạ với tuyệt thế võ công vì truy cầu bước cuối mà xé bỏ tấm màn thành thần nhưng không thành công đã phải bỏ mạng. Tuy nhiên được ban cho cơ hội thứ 2 là trọng sinh vào thân thể thiếu niên Lăng Hàn.