Vĩnh Hằng Chi Tâm- Khoái Xan Điếm

Vĩnh Hằng Chi Tâm

Tác giả: Khoái Xan Điếm

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Ảo

Cốt Truyện: Trần Vũ- đệ tử ngoại môn của Vân Nhạc Môn tình cờ hợp nhất với trái tim của Ma Thần nhưng cũng từ đó con đường y đi ngày càng khó khăn. Tuy nhiên nhờ có trái tim được tăng cường thiếu niên này đã từng bước thăng cấp và bước vào một hành trình đầy chông vênh và bí ẩn.