Truyện Ngụ Ngôn Chọn Lọc- Nguyễn Cừ

Truyện Ngụ Ngôn Việt Nam Chọn Lọc

Tác giả: Nguyễn Cừ
Cốt Truyện: Truyện ngụ ngôn Việt Nam chọn lọc tập hợp những câu chuyện ngụ ngôn ngắn nhưng ý nghĩa, hàm ẩn tính nhân văn. Mỗi câu chuyện mang tính hài hước, nhưng không kém phần sâu sắc, răn dạy. Thông qua những câu chuyện, người đọc sẽ có quan niệm nhân sinh hay nhận xét thực tế về thực tiễn xã hội.