"thần chém gió" có 1 kết quả
  • Thần Chém Gió - Thần Cơ Đường Hồng Đậu

    Thần Chém Gió

    “Hệ thống chém gió phát hiện ký chủ. Đang liên kết. Xin hãy chờ một lát…” Nghe thanh âm máy móc lạnh như băng trong đầu, người có hệ thống Trương Tiểu Kiếm đầy mặt mờ mịt: "Hệ thống gì?" Người dịch: AliceGame (Cẩm Lý Ngư)

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 355 chương

Góp ý