• Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình - Trương Diệu Anh

    Xuyên Không Qua Gặp Chân Tình

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Nữ cảnh sát thường là người cương nghị nghiêm khắc, vô tình và lạnh nhạt. Qủa đúng là như thế, tuy nhiên nàng bị xuyên không về cổ đại và gặp hắn. Hắn thống lĩnh vạn quân đạp trên xác địch, là một đại tướng quân bất khả chiến bại. Chỉ cho đến khi gặp nàng hắn đã bại ngay lần đầu tiên gặp mặt. Dịch giả: CNTK

    Tình trạng: [Full] 49 chương

Góp ý