"Xích Bát Vô Tình" có 1 kết quả
 • Xích Bát Vô Tình - Trần Thanh Vân

  Xích Bát Vô Tình

  Tác giả: Trần Thanh Vân

  Thể loại: Võ hiệp

  *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Xích Bát Vô Tình Tiêu là trác hiệu của một nhân vật giang hồ. Thông thường những người chuyên hành khứ giang hồ đều có một trác hiệu, có khi do người đó tự đặt, nhưng cũng có lúc do người khác đặt ra, cứ gọi mãi rồi quen đi, thậm chí không ai nhớ tên họ thật là gì nữa Xích Bát Vô Tình Tiêu là người như thế. Thực ra vẫn còn một số người nhớ được tên họ người đó là Tiêu Kỳ Vũ, nhưng hầu như không ai dùng tên họ để xưng hô. Binh khí tuỳ thân của Xích Bát Vô Tình Tiêu là một chiếc ngọc tiêu bằng thúy ngọc được chạm khắc hết sức công phu. Theo tuyên ngôn trong giang hồ thì mỗi khi chiếc ngọc tiêu này xuất thủ, đối phương không chết cũng bị thương, xưa nay chưa có trường hợp ngoại lệ. Dịch giả: Sưu tầm

  Tình trạng: [Full] 0 chương

Góp ý