"Tuyệt Thế Vũ Thần" có 1 kết quả
 • Tuyệt Thế Vũ Thần - Tịnh Vô Ngân

  Tuyệt Thế Vũ Thần

  Tác giả: Tịnh Vô Ngân

  Thể loại: Võ hiệp

  Dịch giả: Nhóm Hoang Tưởng Cửu Tiêu đại lục, tông môn mọc lên san sát như rừng, võ đạo vi tôn, kẻ yếu tầm thường, bị người khi nhục, cường giả giận dữ, máu chảy thành sông. Võ đạo hoàng giả, càng có thể quan sát thiên địa, ngạo cười non sông, động tắc thì thiên kinh thạch phá, phơi thây trăm vạn. Một đời cường nhân Lâm Phong, nghịch thiên xuất thế, đến kinh thế truyền thừa, tu võ đạo, đạp trời cao, phá thiên địa, ngạo trời xanh!

  Tình trạng: [Đang cập nhật] 760 chương

Góp ý