"Tuyệt Sắc La Sát" có 1 kết quả
  • Tuyệt Sắc La Sát - Khinh Y Hạnh Vũ

    Tuyệt Sắc La Sát

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Nàng ở thế kỷ hai mươi mốt chính là nhân vật có thể hô phong hoán vũ, vậy mà sau khi xuyên qua lại đến trên người của ngũ tiểu thư Mộ Dung gia nổi tiếng phế vật, háo sắc. Ở thế giới cường giả vi tôn này, nàng ngay cả đấu khí cũng không biết, nhưng càng tức giận hơn là nàng tại thời điểm một năm trước cư nhiên trước mặt mọi người bị tứ công tử của Liễu gia vứt bỏ. Nửa năm sau đối mặt với việc đệ nhất thiên tài của Carlo trấn cự tuyệt tham gia cuộc thi. Ba tháng sau lại có quan hệ vô cùng ái muội với đường đệ của mình. Dịch giả: Lêthương

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 9 chương

Góp ý