"Tuu Nuong Tu Manh Me" có 1 kết quả
  • Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ - Diệp Hành Chi

    Tửu Nương Tử Mạnh Mẽ

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Không vào hang cọp sao bắt được cọp con, không nỡ bỏ con trai sao có thể thành mẹ chồng! Một bà mẹ nào đấy ra quyết định vô cùng mạnh mẽ, "Cưới!" Mà hỗn loạn chỉ mới bắt đầu, tửu nương tử vô cùng chua ngoa lại xấc láo, càng gặp càng thêm bệnh, thiếu gia Tống phủ lòng dạ đen tối lại độc miệng. Trên dưới Tống gia, vô cùng rối loạn! Vô vàn tiếng nổ oanh tạc đất trời! Dịch giả: Vạn Hoa Phi Vũ

    Tình trạng: [Full] 52 chương

Góp ý