"Trần Duyên" có 2 kết quả
 • Trần Duyên - Yên Vũ Giang Nam

  Trần Duyên

  Tác giả: Yên Vũ Giang Nam

  Thể loại: Tiên hiệp

  *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Nhân vật chính của Trần Duyên là một tên bồi bàn của một khách sạn bí ẩn có cái tên rất uy phong: "Long Môn". Tên hắn là Kỷ Nhược Trần, có được tư chất thông minh, không hiểu vì cố ý hay vô tình mà hắn bị cả tu chân giới nhận nhầm là Trích Tiên (Tiên nhân xuống trần gian), là đối tượng mà cả tu chân giới mong muốn tranh đoạt. Chính nhờ cơ duyên đó mà hắn mơ hồ bước vào con đường đại đạo, từng bước lên đỉnh thế giới tu chân kỳ ảo. Dịch giả: Sưu tầm.

  Tình trạng: [Đang cập nhật] 489 chương

Góp ý