• Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm - Niếp Kiển Tù Đoàn

    Trường Kiếm Cười Đuổi Nấm

    Tác giả: Niếp Kiển Tù Đoàn

    Thể loại: Tiên hiệp

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Thế gian chia làm lục giới, lần lượt là thần, ma, tiên, nhân, âm. Tại nhân giới có một ngọn núi tên Thiên Diễn sơn, trên núi tồn tại một Vực Đoạn hồn, bên bờ có một nắm đât nhỏ, trên nắm đất có một cây xanh, dưới tàng cây xanh là một Linh chi. Chỉ mới có chút thần thức, thân hình lại khô ran gầy đét, linh chi này cực kỳ nhút nhát. Mỗi khi nhìn thấy người đến gần liền nhắm nghiền mắm mặc niệm: "Đừng lấy ta về hầm canh." "Cũng chỉ là một cây nấm mà thôi." Người nhíu mày, rời đi. Dịch giả: A Cửu.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 74 chương

Góp ý