"Thuận Minh" có 1 kết quả
  • Thuận Minh - Đặc Biệt Bạch

    Thuận Minh

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Nhân vật chính là Lý Mạnh - kẻ xuyên về năm thứ năm Sùng Trinh. Bằng hai bàn tay của mình, Lý Mạnh đã làm nên sự nghiệp, gây dựng nên một mảng trời riêng của mình. Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 692 chương

Góp ý