"Thiếu Gia Phong Lưu" có 1 kết quả
  • Thiếu Gia Phong Lưu - Dạ Thải Hoa

    Thiếu Gia Phong Lưu

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Khi còn trẻ, có tâm tặc, không có gan tặc. Đến lúc già, tâm tặc gan tặc đều có cả... Nhưng tặc đều mất rồi! Cuộc đời của một người tốt chính là trôi qua một cách buồn khổ như vậy. Khi còn trẻ, có tâm tặc, có gan tặc. Đến lúc già, phát hiện mình sống không uổng phí… thật đáng giá! Phong lưu vốn là bản tính của không ít đàn ông trên đời thế nhưng hắn lại phong lưu quá đỗi. Cuộc đời của một người xấu chính là qua một cách tự nhiên phóng khoáng như vậy. Làm người xấu không khó, cái khó là một đời không ngừng kiên trì làm người xấu! Hoành tráng một hồi thì không khó, khó là cả đời đều hoành tráng như vậy! Dịch giả: Dạ Ảnh

    Tình trạng: [Full] 483 chương

Góp ý