"Thiên Địa Càn Khôn" có 1 kết quả
 • Thiên Địa Càn Khôn - Cổ Long

  Thiên Địa Càn Khôn

  Tác giả: Cổ Long

  Thể loại: Võ hiệp

  *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Vũ Mục Tàng Binh Thất được bốn nhân vật “Tiên - Thần - Thánh - Nhân” kiến lập nhằm mục đích tiêu diệt gian tặc Tần Cối báo thù cho tướng quân Nhạc Phi. Nhưng biết Tần Cối tính đa nghi không dễ bị hãm hại, bốn người này đã lưu lại sở học một đời của Nhạc Phi và của chính bản thân mình nhằm an bang định quốc. Dịch giả: Sưu tầm.

  Tình trạng: [Đang cập nhật] 35 chương

Góp ý