"Thi Vương" có 2 kết quả
 • Thi Vương - Phiêu Vũ

  Thi Vương

  Tác giả: Phiêu Vũ

  Thể loại: Tiên hiệp

 • Cương Thi Vương Gia - Thi Hoa La Phạm

  Cương Thi Vương Gia

  *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Vào thời Dân Quốc, hai sinh viên nghèo khó Đường Nghị Minh, và bạn học Tống Chí Lương cùng nhau gặp khó khăn trong 「Thực Nhân Thôn」ở Dự Tây. Người dân trong thôn luôn có những hành vi quái đản, cương thi thiện ác khó phân biệt, truyền thuyết cổ xưa khiến người ta run rẩy, tất cả trở thành khúc nhạc dạo nơi thâm sơn hoang vắng nguy cơ tứ phía này… Biên tập: Mạc Vô Thần

  Tình trạng: [Đang cập nhật] 22 chương

Góp ý