• Thất Chủng Võ Khí 4 - Đa Tình Hoàn - Cổ Long

    Thất Chủng Võ Khí 4 - Đa Tình Hoàn

    Tác giả: Cổ Long

    Thể loại: Võ hiệp

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Thù hận! Thù hận là một sức mạnh, một lợi khí đáng sợ. Nhiều khi còn mạnh hơn cả trăm vạn hùng binh, sắc hơn bảo kiếm. Chính sử đã từng ghi nhớ một Ngũ Tử Tư báo thù tiết hận. Dưới cách thế hiện của một tiếu thuyết gia võ hiệp kiệt xuất, Cổ Long tiên sinh lại cho chúng ta một hình dáng khác của lòng thù hận. Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Full] 9 chương

Góp ý