"Tử Quải Ô Cung" có 1 kết quả
 • Tử Quải Ô Cung - Tư Mã Tử Yên

  Tử Quải Ô Cung

  Tác giả: Tư Mã Tử Yên

  Thể loại: Võ hiệp

  *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Thái Sơn! Xưa kia là Đông Nhạc, thuộc một trong năm đại danh sơn Trung Nguyên, núi cao ngàn trượng, trên có rất nhiều chùa cổ, người xưa có câu: “Lên Thái Sơn sẽ thấy thiên hạ bé” đủ biết ngọn núi này cao đến dường nào. Dịch giả: Sưu tầm

  Tình trạng: [Full] 42 chương

Góp ý