"Tại Hạ Không Phải Là Nữ" có 1 kết quả
 • Tại Hạ Không Phải Là Nữ  - Nguyệt Hạ Tiểu Dương

  Tại Hạ Không Phải Là Nữ 

  Tác giả: Nguyệt Hạ Tiểu Dương

  Thể loại: Võ hiệp

  *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Đây là chặng đường đi thỉnh kinh, à nhầm thỉnh giấy phép xây nhà tắm, với sự trợ giúp của khung máy móc biết hơn bảy mươi hai phép thần thông. Trong cuộc hành trình phải đi qua nhiều quốc gia, trong lúc đó có lượm được mấy tên ngốc, thu phục vài em gái mỹ mạo, tránh bẫy của sói, vào hang cọp bắt cọp con. Dịch giả: Bồng Bồng.

  Tình trạng: [Full] 249 chương

Góp ý