"Tàn Ngọc Li Thương" có 1 kết quả
  • Tàn Ngọc Li Thương - Huyết Mỗ Dực

    Tàn Ngọc Li Thương

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Khoái hoạt hay là bi thương, rốt cuộc cái gì khiến ta lưu lại nơi này. Có lẽ ta chỉ muốn một lý do, một lý do để lưu lại. Biết yêu sẽ không có kết quả, nhưng chúng ta vẫn yêu nhau, chúng ta làm tổn thương lẫn nhau. Có lẽ chỉ như vậy... Dịch giả: Mai Lạc

    Tình trạng: [Full] 51 chương

Góp ý