"Siêu Cấp Tiên Y" có 1 kết quả
 • Siêu Cấp Tiên Y - Ngũ Chí

  Siêu Cấp Tiên Y

  Tác giả: Ngũ Chí

  Thể loại: Tiên hiệp

  Hắn, là một tên Giáo Y mới vừa tốt nghiệp của viện Giáo Y, đại học Ung Thành. Hắn, là một Tiên Y tay nghề tinh xảo, cứu người vô số, không chỗ nào không biết. Hai thân phận tương phản thật lớn xuất hiện trên cùng một người sẽ tạo ra những va chạm nào? Trong tay nắm giữ Y Giám Tâm Kinh, Quan Khí Bát Pháp, Cố Bổn Bồi Nguyên châm pháp và khả năng y thuật cao siêu, hắn bắt đầu con đường tu hành và đi tìm cách giải bí ẩn về cái chết của chính mình. Dịch giả: Sưu tầm.

  Tình trạng: [Full] 711 chương

Góp ý