"Sỹ Đồ Phong Lưu" có 1 kết quả
 • Sỹ Đồ Phong Lưu - Đoạn Nhận Thiên Thai

  Sỹ Đồ Phong Lưu

  Tác giả: Đoạn Nhận Thiên Thai

  Thể loại: Đô thị

  *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Truyện cho thấy tác giả là dân tri thức, có quan sát, nghiền ngẫm, chắt lọc hẳn hoi chứ không phải phóng bút viết bừa để thỏa lòng. Truyện này càng ngày càng thú vị, mới bắt đầu nhưng phần chính trị rất logic và sâu sắc, thâm thuý đúng chất. Dịch giả: Mỳ cung đình.

  Tình trạng: [Đang cập nhật] 684 chương

Góp ý