"Quan Sách" có 1 kết quả
 • Quan Sách - Tịch Mịch Độc Nam Hoa

  Quan Sách

  Tác giả: Tịch Mịch Độc Nam Hoa

  Thể loại: Đô thị

  *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Đường làm quan mêng mông, làm sao mới có thể trổ hết tài năng? Cùng xem trí tuệ của Trần Kinh trong giới quan trường... Trần Kinh, thanh niên nghệ sĩ, công chức sinh viên sớm nhất, không có gia cảnh, không có hậu trường! Bí quyết hắn từng bước thăng quan từ đâu? Cuộc đời của hắn vì sao đặc sắc như vậy? Mời xem tác phẩm, cùng nghiền ngẫm, ... Biên tập: Sưu tầm

  Tình trạng: [Full] 1316 chương

Góp ý