"Quỷ Y Ngốc Hậu" có 1 kết quả
  • Quỷ Y Ngốc Hậu - Ngô Tiếu Tiếu

    Quỷ Y Ngốc Hậu

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Vân Tiếu, con gái của Đông Tần nhiếp chính vương, nổi tiếng là hoàng hậu ngu ngốc trong thiên hạ. Một cây trâm hoa đem sủng phi của hoàng đế đưa vào trong hồ. Một ly trà khiến cho hoàng đế "bất lực", không người nào có thể chữa trị. Bắt dược kẻ thông dâm trên đầu Thái Hậu, cung nữ bị đánh, thái giám bị đá. Từ nay về sau trong cung, chỉ cần nơi nào có sự xuất hiện của nàng, xung quanh sẽ lặng ngắt như tờ. Thái Hậu bệnh nặng, quỷ y tiến cung, một chiêu “ám độ trần thương”, ngốc hậu xuất cung. Từ nay về sau trong thiên hạ nhiều thêm một y quán Anh Túc, danh chấn thiên hạ. Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 83 chương

Góp ý