"Quận Vương Phi Phúc Hắc" có 1 kết quả
  • Quận Vương Phi Phúc Hắc - Mạn Diệu Du Ly

    Quận Vương Phi Phúc Hắc

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Sau một giấc ngủ, Trầm Tuyết Ly cô thế nhưng lại xuyên trở thành thiên kim tướng phủ. Là đích nữ không được sủng ái? Không sao hết, nàng có thể thích ứng với mọi hoàn cảnh. Nhưng người thân nàng lúc nào cũng ám toàn nàng, tâm ngoan thủ lạt. Nàng là người chỉ cần kẻ khác không phạm nàng thì nàng cũng không phạm người nhưng hết lần này tới lần khác, các ngươi đã đưa lên tận cửa thì đừng trách nàng không hạ thủ lưu tình. Dịch giả: Lam Thiên

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 25 chương

Góp ý