"Phù Thiên Ký" có 1 kết quả
  • Phù Thiên Ký - Bắc Hải Minh Chu

    Phù Thiên Ký

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Một thân xác, hai ý thức. Một là người, một là ma. Tuy khác nhau về nguồn gốc nhưng cùng chia sẻ một khát vọng. Liệu ai trong số họ có thể chân chính được được khát vọng đó? Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 423 chương

Góp ý