"Phù Diêu" có 1 kết quả
  • Phù Diêu  - Đoạn Nhận Thiên Thai

    Phù Diêu

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Với nội dung xoay quanh Lãng tử Vương Quốc Hoa được ông trời cho cơ hội sống lại, một cơ hội lựa chọn xuất hiện trước mắt Vương Quốc Hoa sẽ chọn như thế nào? Hoặc chọn con đường cũ để hoàn thiện nó hoặc chọn con đường phát triển khác có tương lai hơn? Dịch giả: AND

    Tình trạng: [Full] 810 chương

Góp ý