• Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung - Dạ Chi Dạ

    Nhật Ký Xoay Người Ở Hậu Cung

    Tác giả: Dạ Chi Dạ

    Thể loại: Ngôn tình cổ đại

    Sau khi trọng sinh, Diệp Linh Sương tin tưởng vững chắc rằng thời điểm nên thủ đoạn thì phải thủ đoạn, nên ngây thơ thì phải ngây thơ, nên ngoan độc thì cần phải ngoan độc. Trăm nghìn bông hoa trong hậu cung nhưng xuất chúng nhất thì vĩnh viễn chỉ có một người. Dịch giả: team Lãnh Cung

    Tình trạng: [Full] 130 chương

Góp ý