• Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ - Ninh Dung Huyên

    Nhật Ký Thuần Dưỡng Nghiệt Đồ

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Lâu Nguyệt Đồng cả gan gài bẫy sư tôn của mình là nam thần lục giới, thật đúng là nghiệt đồ thế hệ mới. Quay đầu nhìn lại, hóa ra sư tôn nàng là thiên tài chuyển thế hư hư thực thực không biết ở đâu chui ra. Mặc dù bị trói buộc bởi một khế ước, nhưng nếu cần chọc đao thì vẫn chọc đao như thường, chỉ là giết hắn đi thì hình như có chút không thích hợp. Nữ chính: “Muốn hút máu ngươi.” Nam chính: “Hôn một cái?” Nữ chính: “Muốn móc tim ngươi.” Nam chính: “Ôm một cái?” Nữ chính: “Cuối cùng thì ngươi muốn làm gì?” Nam chính: “Bỏ đao xuống, đến đây.” Dịch giả: tunguyetminh.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 83 chương

Góp ý