"Miêu Mễ Ăn Luôn Ta Đi" có 1 kết quả
  • Miêu Mễ, Ăn Luôn Ta Đi - Si Mị Võng Lượng

    Miêu Mễ, Ăn Luôn Ta Đi

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Bạch Dạ, đây là một cái tên thực mâu thuẫn, thật ra không chỉ là tên mà thôi, ngay cả bản thân hắn cũng rất mâu thuẫn. Hắn là miêu yêu, nhưng hắn không thích ăn cá, bởi vì hắn chán ghét mùi cá. Hắn là nam tử, nhưng tướng mạo lại có thể làm cho nữ nhân mặc cảm. Biên tập: Giang Thủy

    Tình trạng: [Full] 44 chương

Góp ý