"Mạo Bài Đại Anh Hùng" có 1 kết quả
  • Mạo Bài Đại Anh Hùng - Thất Thập Nhị Biên

    Mạo Bài Đại Anh Hùng

    Khi bị xâm lược lòng yêu nước sẽ trỗi dậy bất chấp mọi thứ để bảo vệ đất nước. Giữa muôn trùng đạn khói, là những tiếng ca đầy tình yêu thương đất mẹ, trong những con người thậm chí có khi còn ti tiện gian manh, là một lòng yêu nước, yêu cuộc sống, và sẵn sàng hy sinh đến không ai ngờ... Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Full] 931 chương

Góp ý