"Màu Xanh Huyền Bí" có 1 kết quả
  • Màu Xanh Huyền Bí - Miêu Diệc Hữu Tú

    Màu Xanh Huyền Bí

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Nói về độc ác thì không ai có thể sánh với phụ nữ, một khi họ có thù món nợ đó sẽ được phục thù một cách sâu sắc, mang lại cái đau khổ đăng đẳng. Người đàn ông đó, đã chạm đến lòng đau thương của cô. Với vẻ bề ngoài của cô sẽ trả đũa một cách huyền bí không ai đoán trước được. Dịch giả: Vân Hoàng

    Tình trạng: [Full] 63 chương

Đối tác nội dung
Góp ý