• Lục Tiểu Phụng 6 - Phụng Vũ Cửu Thiên - Cổ Long

    Lục Tiểu Phụng 6 - Phụng Vũ Cửu Thiên

    Tác giả: Cổ Long

    Thể loại: Võ hiệp

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Trong các âm mưu không gì ác hiểm hơn các âm mưu cung đình. Không gì gây ra biến động lớn hơn âm mưu cung đình. Không gì gây ra nhiều cảnh đầu rơi máu chảy hơn âm mưu cung đình. Như duyên phận mà Cổ Long tiên sinh đã sắp sẵn lại một lần nữa Lục Tiểu Phụng lại bắt gặp một âm mưu cung đình. Cũng như lần trước lại một âm mưu cướp ngôi của những kẻ bất lương. Dịch giả: Sưu tầm

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 21 chương

Góp ý