• Lục Tiểu Phụng 4 - Ngân Câu Đổ Phường - Cổ Long

    Lục Tiểu Phụng 4 - Ngân Câu Đổ Phường

    Tác giả: Cổ Long

    Thể loại: Võ hiệp

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* La Sát Bài của Tây Phương Ma Giáo bị thất tung. Ai là chủ nhân của nó sẽ trở thành Tây Phương giáo chủ. Để minh oan, Lục Tiểu Phụng và ma giáo hộ pháp trưởng lão Tuế Hàn Tam Hữu đã lặn lội lên tận biên ngoại Lao Sô, mong thu hồi trả về cho cố chủ. Ai là Phi Thiên Ngọc Hồ, ai là kẻ chủ mưu chiếm đoạt La Sát Bài? Có phải là Lam Hồ Tử, Lý Hà, Phương Ngọc Hương? Dịch giả: Trúc Đào

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 12 chương

Góp ý