"Lá Bài Cuối Cùng" có 1 kết quả
  • Lá Bài Cuối Cùng - Trương Đỉnh Đỉnh

    Lá Bài Cuối Cùng

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Lâm Dược là một tên ngu ngốc. Dùng tục ngữ của Cúc thành thì là kẻ thiển cận, dùng cách hình dung rộng rãi hơn thì là kẻ lỗ mãng, dùng học thuật của tiểu tư sản hiện đại chính là khiếm khuyết EQ. Câu này không phải do mọi người cố ý hắt nước bẩn lên người y, mà đã được khảo chứng qua thời gian. Lâm Dược năm nay hai mươi bảy tuổi, thanh niên vào tuổi của y tại Cúc thành đa phần đã lập gia đình, cho dù không lập gia đình cũng phải có một công việc chính thức, đương nhiên, hiện tại kinh tế không khởi sắc, Cúc thành lại là thành thị nhỏ, công việc tốt vô cùng hiếm, nhưng hễ có một chút cơ hội, mọi người đều liều mạng chen vào. Đàn ông hai mươi bảy tuổi, không có công việc, thì ngay cả bà xã cũng đừng mơ tìm được. Nhưng Lâm Dược không phải vậy.

    Tình trạng: [Full] 111 chương

Góp ý