"Kinh Diễm Nhất Thương" có 1 kết quả
 • Kinh Diễm Nhất Thương - Ôn Thụy An

  Kinh Diễm Nhất Thương

  Tác giả: Ôn Thụy An

  Thể loại: Ngôn tình cổ đại

  *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Thái Kinh hạ lệnh, muốn Vương Tiểu Thạch ám sát Gia Cát tiên sinh. Lý do của hắn là: Gia Cát không chết, quốc gia sẽ không có ngày bình yên. Ẩn ý phía sau là: Hắn không chết, ngươi chết. Nếu như Vương Tiểu Thạch không giết được Gia Cát tiên sinh, Thái Kinh sẽ sử dụng quyền sinh sát của hắn, nhổ tận gốc rễ Kim Phong Tế Vũ lâu trong kinh thành. Dịch giả: Sưu tầm.

  Tình trạng: [Full] 86 chương

Góp ý