• Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ - Nhân Sinh Giang Nguyệt

    Cuộc Sống Khó Khăn Của Thứ Nữ

    Một thiếu nữ thế kỷ hai mươi mốt bởi vì cứu người mà vô tình xuyên không. Nàng đến một triều đại không biết tên, trở thành thứ nữ nhỏ bé trong cánh cửa đại viện thâm sâu. Nàng dùng thân che chở ấu đệ cùng nhược mẫu đi qua cuộc sống khó khăn... Dịch giả: Cà Rốt Hồng

    Tình trạng: [Full] 77 chương

Góp ý