"Chuế Tế ( Ở Rể )" có 1 kết quả
  • Chuế Tế (Ở Rể) - Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu

    Chuế Tế (Ở Rể)

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Sự đối lập hài hòa gần như hoàn hảo. Nhân vật chính hưởng thụ nhân sinh, mọi việc đến đi tùy duyên, do đã trải qua một kiếp người nên tâm hồn rất bình thản. Đối với tri kỷ biết dùng chân tình đối đãi, đối với kẻ thù thì ra tay không hề lưu tình. Dịch giả: Sưu tầm.

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 325 chương

Góp ý