"Chieu Oan" có 1 kết quả
 • Chiêu Oán - Mạnh Bà Thang

  Chiêu Oán

  Tác giả: Mạnh Bà Thang

  Thể loại: Tiên hiệp

  *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Có những thứ không muốn nhớ sẽ vẫn phải nhớ. Có những thứ không muốn hận nhưng lại không thể không hận. Khi chỉ còn linh hồn và oán khí, ta sẽ đòi lại tất cả. Ta tu đạo không phải để thành tiên! Tâm ta là của ta, há cần trời phải hỏi? Một kiếm này chặt đứt quá khứ! Một kiếm này khắc lại thù xưa! Dịch giả: Sưu tầm.

  Tình trạng: [Đang cập nhật] 29 chương

Góp ý