"Chậm Rãi Tiên Đồ" có 1 kết quả
  • Chậm Rãi Tiên Đồ - Tuyệt Thế Tiểu Bạch

    Chậm Rãi Tiên Đồ

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Ngu dốt như nàng, phải trải qua trăm gian ngàn khổ mới giật mình nhận ra. Con đường tu tiên dài lâu, tàn khốc dữ dội, cho dù đã từng kinh tài tuyệt diễm, tỏa sáng chói lọi nhưng nếu không thể đến bên kia bờ trường sinh thì có tính là gì, còn không bằng thanh thanh thản thản làm một mãng phu tiêu diêu tự tại nơi sơn dã. Dịch giả: Tang Ca

    Tình trạng: [Đang cập nhật] 58 chương

Góp ý