"Chấp Chưởng Thần Quyền" có 1 kết quả
 • Chấp Chưởng Thần Quyền - Phục Túy

  Chấp Chưởng Thần Quyền

  Tác giả: Phục Túy

  Thể loại: Đô thị

  Từ khi khai sinh lập địa, Thượng Đế biết rằng một người bình thường như Diệp Dương Thành cũng trở nên có quyền lực khi duyên cơ đã đến. Vô số sinh vật, dị nhân mà thượng đế đã tạo hóa, trảm ác trừ gian, chấp chưởng thần quyền, trở thành "con mắt của ông trời" để theo dõi chúng sanh. Dịch giả: Sưu tầm.

  Tình trạng: [Full] 1269 chương

Góp ý