"Cửu Thiên Liên Sinh" có 1 kết quả
  • Cửu Thiên Liên Sinh - Vạn Diệt Chi Thương

    Cửu Thiên Liên Sinh

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Người khác xuyên qua đều là toạ ủng thiên hạ, chỉ điểm giang sơn, mỹ nhân bầu bạn, võ công cái thế. Y thì mỹ nữ chả thấy bóng dáng đâu, đã thế lại còn bị người ta áp lên áp xuống. Một miếng ngọc bội,một hồ liên hà, liên sinh cửu thiên, cửu thiên liên sinh. Dịch giả: ilysm

    Tình trạng: [Full] 105 chương

Góp ý