"Cầu Bại" có 1 kết quả
 • Cầu Bại - Thừa Phong Ngự Kiếm

  Cầu Bại

  Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm

  Thể loại: Võ hiệp

  *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* “Kiếm cảnh có tam, thân kiếm, khí kiếm, ý kiếm! Thân kiếm giả, lấy thân hợp kiếm, thân tức vì kiếm! Khí kiếm giả, lấy khí ngự kiếm, khí hướng tinh tiêu! Ý kiếm giả, kiếm cùng ý hợp, chấp kiếm thông linh! Ta bình sinh chí nguyện to lớn, là vì bằng vào kiếm trong tay, bại tẫn thiên hạ, đem kiếm chi một đạo chứng biến Chư Thiên vạn giới, bờ đối diện hư không......” Biên tập:Sưu tầm

  Tình trạng: [Full] 91 chương

Góp ý