"Ba Yeu Muu Tinh" có 1 kết quả
  • Bá Yêu Mưu Tình - Hân Hân Hướng Vinh

    Bá Yêu Mưu Tình

    *iREAD đang tìm kiếm dịch giả bộ truyện. Vui lòng liên hệ với chúng tôi support@iread.vn* Truyện là cuộc hôn nhân với những biến cố của Kê Thanh mà trong mắt Phong Cẩm Thành. Kê Thanh tựa như con thỏ nhỏ không có chút lực sát thương, đáng yêu nhu thuận, nghe lời...Nhưng khi con thỏ nhỏ nhu thuận nghe lời này dùng răng cắn anh một nhát, anh mới hiểu rõ ràng, thỏ nóng nảy cũng sẽ cắn người. Dịch giả: aoikazuki , diepdiep

    Tình trạng: [Full] 68 chương

Góp ý